Celostní medicína >> Autopatie

Autopatie

„K zázraku uzdravení autopatií jsou nezbytné jen dvě věci: znalost a čistá voda.“
Mgr. Jiří Čehovský

Autopatie je celostní léčebná metoda, vyrůstající na základech klasické homeopatie. Je to empirická metoda, vzniklá na základě zkušenosti a praxe. Její principy byly využívány i v minulosti, rozmach této metody nastal v posledních více než 10 letech po navržení výroby autopatické lahvičky Mgr. Jiřím Čehovským, jedním ze zakladatelů české homeopatie.

Autopatie vychází z pochopení, že disharmonie v těle i v mysli, ať jsou nazývány jakkoliv, mj. jako nemoci, jsou projevem poruchy vitální síly. Autopatie se zabývá obnovením naší vitální síly. Metoda využívá informaci především z vlastní sliny nebo dechu, kterou pomocí autopatické lahvičky homeopaticky upravuje. Zkušenosti ukazují na její mimořádnou účinnost především při léčení chronických, dlouhodobých potíží, při obnovování vlastního zdraví na úrovni těla i mysli a celostní harmonie.

Vlastní moč může léčit. To už víme dávno. Vždyť urinoterapie není neznámá metoda a má tisíciletou tradici. Vyšly o ní u nás různé knihy. Také vlastní krev může posloužit jako léčebný prostředek – tzv. autovakcíny se používají při léčbě alergií již desítky let a mnozí nemocní si je s úspěchem vyzkoušeli.

Jak může léčit vlastní slina? Vlastní slina léčí jen tehdy, když je homeopatickým postupem silně zředěna a tzv. potencována. Homeopatie zná řadu přírodních substancí, které v surové nezpracované podobě nemají žádný léčivý vliv, ale po homeopatické úpravě mohou mít výrazný léčivý efekt. Třeba kuchyňská sůl, zlato, tuha, železo, platina, různé rostliny atd. Homeopatie se vyvíjí, a tak jsou nacházeny stále nové látky tohoto typu. Jednou z nich je slina. Přišlo se na to, že homeopaticky potencovaný preparát udělaný z vlastní sliny může výrazně léčit a dokonce zcela odstranit i chronické či opakované potíže jako jsou senná rýma, ekzémy, migrény, menstruační bolesti, nespavost, únava, bolesti kloubů, zad, sklon k opakovaným infekcím, neplodnost… atd. Prostě potíže, které mnoho lidí současnosti provázejí a s nimiž je většinou nutné se nějak smířit.

Jak může vlastní slina ovlivňovat pozitivně klouby, mozek, kůži, střeva a další části organizmu? Ona je neovlivňuje přímo. V homeopatii existuje teorii o tom, jakým způsobem potencované látky, homeopatické léky, způsobují uzdravení. Protože jsou rozředěny až do jemnohmotné (z materialistického pohledu nehmotné) úrovně, mohou působit na jemnohmotný organizační princip v člověku. Tento princip, nazývaný Hahnemannem, zakladatelem homeopatie, „dynamis“ nebo „vitální síla“, organizuje náš tělesný a duševní systém tak, aby mohl harmonicky, zdravě fungovat. Pokud je organizační funkce této „vitální síly“ narušena, vzniká nemoc. Nemoc je porucha sebeorganizační funkce. Pokud je tato vlastní organizace dobrá, rušivé vlivy přicházející zvenku (viry, bakterie, stres, chemikálie z ovzduší atp.) se od ní odrazí a nezpůsobí žádnou nebo jen malou újmu. Pokud je však vnitřní organizace nepevná, narušená a slabá, snadno podléhá a nemoc přichází. Když vnitřní systém posílíme, nemoc začne odcházet a časem opravdu zmizí. A to i ta chronická, kterou už máme třeba několik let. Jakým mechanizmem může vysoko ředěná homeopaticky potencovaná vlastní slina posílit vnitřní sebeorganizační systém? Moderní věda říká, že vše, co vidíme, slyšíme, čeho se dotýkáme a co vnímáme, jsou vibrace. Také hmota je složena z určitých vibrací, a to každá látka z jiných. Také „vitální síla“ je vibrační systém, určitá vnitřní jemná melodie, vytvářející naše tělo i mysl. Když se tato individuální melodie změní a její vibrace poklesnou, vznikne porucha, disharmonie. Začneme trpět. Už to nejsme my. Jsme choří. Potencovaná vlastní slina umí na základě jemnohmotné rezonance navrátit tuto naši původní zdravou (a nyní ztracenou) vnitřní melodii – a tím i tělesnou a duševní harmonii.

Vše výše zmíněné je beze zbytku odvozeno z praxe. Když užijeme potencovanou vlastní slinu, cítíme změnu, která se v průběhu času stále více prosazuje a je dobře vnímatelná jak pro nás, tak i pro naše okolí. Nejenže dítěti začne mizet a za pár týdnů či měsíců docela ustoupí ekzém, který tu byl již léta. Začne být také veselejší, přestanou pravidelné chřipky a rýmy. Ustanou bolesti hlavy. Zlepší se životní pocit. Disharmonie je postupně nahrazována harmonií. V delším průběhu času odcházejí i ty problémy, s nimiž člověk po dlouhá léta bezúspěšně bojoval, třeba nespavost, chronická únava, smutek, bolesti kloubů, zad, poruchy imunity… atp.

Autopatie je postupný, obvykle složitý proces, který u dlouhodobých a hluboko usazených potíží může trvat značnou dobu, i léta, a má svá zvláštní pravidla, odvozená z klasické homeopatie. Vyžaduje specifické znalosti. Je potřebné autopatický preparát čas od času opakovat, a to nikoliv nahodile, ale v přesně načasovaném okamžiku a v přesně stanovené potenci (stupni ředění), podle přesně daných pravidel. Právě tady se nejvíce uplatní naše znalost. Musíme být schopni rozpoznat působení tzv. Heringových zákonů léčby, známých z homeopatie. Ty nám pomohou navzdory běžnému dennímu kolísáni stavu zjistit (například též spolu s lékařskými testy), zda se naše celkové zdraví v delším časovém plánu zlepšuje, anebo už pozitivní vývoj ustává a je zapotřebí k jeho posílení nového podání. Autopatický preparát vrací zdravé vibrace jemnohmotnému centru, jehož zlepšená funkce se postupně přenáší na jemu nejbližší sféru, kterou je mysl, a pak dál na tělesné orgány, a to podle známé hierarchie, kde nejvýše stojí mozek a srdce, dále vnitřní orgány jako játra nebo ledviny a zcela na periferii je kůže a sliznice nosu, vlasy atp. Tím se náš stav zlepšuje ve směru zevnitř ven. Například: Nejdříve mě opustily migrény (mozek), pak se zlepšily staré potíže s játry, ale vyrážky na kůži jsou tu stále. Reakce na preparát tedy postupuje správně – „zevnitř ven“. Vnitřní neduhy se léčí nejdříve (mozek, játra), povrchové později. V této situaci čekáme, vývoj sám od sebe může přinést i vymizení vyrážek. V případě relapsu, upadání do původní patologie, se symptomy začnou vyvíjet v protikladu k Heringovým zákonům. Zde je třeba podat nový AP. Aplikace Heringových zákonů je někdy složitější a vyžaduje většinou podrobnější znalost věci. V jednoduchých případech ale připadá v úvahu i samoléčba drobnějších chronických neduhů těla i mysli.

Pomocí by měli být v autopatii vyškolení a zkušení poradci.

Autopatický preparát si každý zhotovuje sám doma, zpočátku je však vhodné odborné poradenství. Přípravu v autopatické lahvičce provádíme podle jednoduchého přiloženého návodu nebo návodu v knize či na videu: http://www.autopatie.cz/autopaticka-lahvicka/.

Autopatie, čili celostní léčba homeopaticky potencovanou vlastní slinou, má svou tradici. Především v samotné homeopatii, kde mnozí francouzští a angličtí homeopaté, jako Dr. Bon Hoa, Dr. McLeod, Dr. Julian a jiní, používali k léčbě osob či zvířat jejich vlastní vysoko ředěné tělesné tekutiny. Také některé homeopatické lékárny v Anglii a ve Švýcarsku již dlouho nabízejí či nabízely potencování vlastních sekretů. Autopatické preparáty byly vlastně vždy používány jen jako lékárensky zpracované produkty. Právě tato okolnost je velmi limitující. Aby mohl být vyroben autopatický preparát tímto způsobem, musí být moč nebo krev, slina či jiná tělesná tekutina smíchána s lihem, aby se „nezkazila„ při dopravě do lékárny. Poté již není potencována jen informace dané osoby, uložená v tekutině, ale i informace o lihu. Nikdy tedy není dosaženo stejnosti, ale vždy jen pouhé podobnosti vibračního otisku preparátu s vibrační strukturou klienta. Jemnohmotná rezonance pak není dokonalá, je jenom částečná. Nejkvalitnější preparát vzniká tak, že si jej každý udělá sám, ve chvíli, kdy slina opustila jeho tělo, a užije ho čerstvý okamžitě po zhotovení. Navíc se vibrační stav člověka neustále mírně mění, takže když je slina potencována a za několik minut nato užita, působí preparát v nezměněném prostředí a stoprocentně ladí. Tím je dosaženo nejtěsnější možné shody neboli rezonance mezi vibrační informací preparátu a řídícím jemnohmotným systémem dané osoby. Výsledky jsou výraznější, než tomu mohlo být kdykoliv dříve. Také použití sliny/dechu má mnohem lepší schopnost přenášet informaci o celku. Slina má individuální strukturu, stejně jako krev, a je tudíž využívána např. k identifikaci v soudním lékařství. V historii nacházíme řadu zmínek o vodě, jako o nosiči jemnohmotné informace.

Na závěr ještě pár příkladů z poradny Mgr. Čehovského:

Žena 43 let. Exém od dětství, kdy býval velmi silný. Nyní je jen mírný. Chronická zácpa. Vždy bolí hlava před menses. AP (= autopatický preparát) 5 litrů. Při první kontrole asi za dva měsíce hlásí, že ji už nebolela hlava před menses a nemá zácpu. Při druhé kontrole říká, že je bez ostatních potíží, ale ekzém se mírně projevuje. Po čase přichází na vyšetření její manžel, jako nový adept autopatické léčby. O své ženě říká, že je dlouhodobě úplně bez potíží. Na kontrolu nepřišla, protože by už neměla o čem mluvit.

Muž 33 let. Poslední dva a půl měsíce má špatný spánek. Často se budí a spí dohromady jen 3 – 4 hodiny za noc. Někdy si bere prášek na spaní. Zároveň se objevily poruchy soustředění a je unavený. Po AP 9 litrů se spánek hned upravil na normál. Během prvního měsíce po užití se probudil v noci jen jednou jedenkrát, a to hlukem z ulice. Není unavený a dobře se soustředí.

Žena 38 let, je ve druhém měsíci těhotenství. Zvrací několikrát denně a je jí stále špatně od žaludku. Podobné potíže měla i v minulém těhotenství před sedmnácti lety. AP 6 litrů. Zvracení a nevolnosti hned přešly, nakrátko se objevila plačtivá nálada, starý (nyní reverzní) symptom, který mívala čas od času. Při jízdě v autě jí bylo několikrát poněkud nevolno, na což trpěla jako dítě (také reverzní symptom). Nevolnosti v autě zakrátko pominuly. Narodilo se zcela zdravé dítě, které mělo při poslední kontrole matky již 7 měsíců. Matka je překvapená vzorným zdravím dítěte, předchozí dítě (před sedmnácti lety) zdaleka tak bezproblémové nebylo. Rovněž její zdraví je velmi dobré.

Chlapec 4 roky. Opakovaně trpí kašlem, vždy nejméně jeden týden v měsíci, a to po celý rok. Lékaři alergologové řekli matce, že má alergické astma. AP 6 litrů. Kontrola po šesti měsících: Je už několik měsíců prakticky bez kašle i jiných potíží. Alergologové po testu prohlásili, že už není alergický.

Autopatie není vůbec jednoduchá, jak se nezasvěcenci může na první pohled zdát. Je to cesta nejen ke zdraví a harmonii, ale i cesta životem, kde člověk překonává sám sebe, což může být nesnadné, ale přesto krásné.

Text je zpracovaný z materiálů Mgr. Jiřího Čehovského, zakladatele autopatie u nás, za což mu patří velký dík mnohých uzdravených pacientů i těch, kteří jim na cestě uzdravování pomocí autopatie pomáhají.

Odkazy

  • http://www.autopatie.cz/
  • Jiří Čehovský: Uzdrav se s autopatií (Jemná informace vlastního těla léčí. Jak na takzvané „nevyléčitelné“ nebo přetrvávající problémy těla a mysli), Alternativa 2013