Strava | Zelené potraviny | Ozonoterapie | Autopatie

Celostní medicína

„Naše tělo je velice složitý stroj, ale udržet ho zdravé je velmi jednoduché.“
z knihy R. S. Morse: Zázračná detoxikace

Slovo „civilizační choroby“ naši předkové neznali. Nemoci jako vysoký tlak, zvýšený cholesterol, cukrovka, rakovina, autoimunní choroby… byly v ne zcela dávné minulosti neznámé či okrajové. Zajímavé je, že čím vyspělejší stát, tím větší nárůst pacientů s těmito chorobami eviduje. Čísla počtu nově nemocných i financí vydávaných na léčbu je alarmující. I přes intenzivní očkování a možnost antibiotické léčby nejsou naše děti ve srovnání s námi či našimi rodiči zdravější – spíše naopak.

Přibývá „chronických nemocí“ – těch, které se stále léčí, ale nikdy nevyléčí, ať už je jejich příčina známá či nikoliv.

Celostní medicína se snaží vidět člověka jako celek s jeho fyzickou, duševní i duchovní dimenzí a neléčit pouze jednotlivé nemoci – příznaky, ale jít ke kořenům, hledat příčinu a léčit „celého člověka“. Přístupů a metod léčení je mnoho, člověk neznalý se v tom těžko orientuje a právem se může cítit bezmocný. Chtěla bych nabídnout ty metody, které vnímám, že mohou vést a v mnoha případech dovedou k vyléčení z nejrůznějších nemocí. Nebude se však jednat o předpis nějakých zázračných léků, které udělají svou práci za nás, ale spíše o cestu k uzdravování a mé doprovázení na ní. Přeji odvahu na tuto cestu vykročit a jednou dojít k vytouženému cíli – zdraví duše i těla.

Co je to zdraví?

„Zdraví člověka je spojení dokonalých pochodů lidského těla, duševní energie a morální síly.“
T. L. Nichols, M.D.

Zdraví je dle definice WHO (Světová zdravotnická organizace) z r. 1958 stav fyzického, psychického a sociálního blaha. Mnozí k této definici přidávají – právem – i stav duchovního blaha. Dokladem mohou být lidé vnitřně šťastní a vyrovnaní i při vážné fyzické nemoci nebo těžkém postižení. Na druhé straně jsou lidé fyzicky zdraví, bohatí a přitom nešťastní. Čím to je? Možná, že lidé nemocní či postižení přijali své omezení jako výzvu, jako šanci k přerovnání žebříčku svých hodnot, k uvědomění si, co je v životě nejdůležitější. Možná je fyzické omezení otevřelo víc pro duchovní hodnoty, které je naplnily radostí a štěstím. Třeba jim nemoc (někdy až na smrtelném lůžku) umožnila uzdravit zraněné vztahy, poznat hloubku přátelství a pomoci, přiblížit se víc k Bohu a prožívat svou radost ve vědomí Boží nekonečné lásky …

Co je to nemoc?

„Bez ohledu na to, z jakého úhlu se díváme na zdraví a nemoc, dospějeme pokaždé k závěru, že nemoc je stejně stará jako kuchařské umění.“
Dr. Edward Howell: Enzymová výživa

Nemoc těla lze definovat jako zanesení škodlivými látkami a jeho otravu. Způsobuje to překyselení organismu především stravou, ale též chemickými látkami, různými toxiny i psychickým přetížením a stresem, ale též hněvem, neodpuštěním…

Moudré tělo se snaží udržet si potřebnou vnitřní rovnováhu za každou cenu, proto se snaží vzniklé kyseliny neutralizovat minerály na soli a ty někam odstranit. Protože je nedokáže vyloučit všechny prostřednictvím ledvin, střeva či kůže, ukládá je do kloubů, různých orgánů, cév atd. Odtud bolesti kloubů, svalů, ledvinové či žlučníkové kamínky, ucpávání cév a z nich plynoucí četné choroby od špatného prokrvení dolních končetin až po srdeční infarkt nebo mozkovou mrtvici … Protože potřebné minerály nedostává naše tělo v dostatečné míře ze stravy, odčerpává je z kostí, zubů, vlasů … Následkem je např. zkažený chrup či osteoporóza už i u dětí.

Překyselený organismus je rovněž více náchylný k působení nejrůznějších bakterií, virů, parazitů, což vede ke skrytým nebo viditelným infekčním nemocem (běžným nachlazením až po vážné nemoci poškozující klouby, srdce, mozek…).

Co je tedy léčba?

„Láska je největší léčivá síla v přírodě.“
Osho

Léčení by mělo vést k znovuzískání ztracené rovnováhy. Čím?

  • Odstraněním usazenin (z těla, mysli i srdce) především detoxikací
  • Poskytnutím tělu dostatek minerálních látek a energeticky bohaté stravy (pro tělo i pro duši).

Protože naše současná strava je převážně kyselinotvorná (cukr, mléčné výrobky, bílá mouka – pečivo, maso), měla by při léčení převládat strava zásadotvorná: ovoce, zelenina, semínka, „živým způsobem“ zpracované obiloviny. Teplotou nad 45°C se ničí enzymy, vařením se živá strava stává mrtvou.

Tělo má úžasnou samočisticí a samoléčebnou schopnost. Jakmile však vyčerpá své možnosti (strava a životní styl tomu hodně přispívají), začnou se již klinicky projevovat různé usazeniny a záněty formou akutních a později chronických nemocí až po nejtěžší autoimunní nemoci a zhoubné nádory.

Co je společné všem lidem, kteří se ve zdraví dožili vysokého věku? Optimismus, radost a vnitřní energie. Jak toho dosáhnout? Těžká otázka a ještě těžší odpověď. Existuje stres vnější, kterému se můžeme nebo nemůžeme vyhnout, existuje stres vnitřní – reakce vegetativního nervstva, kterému neporučíme a před kterým neutečeme. Optimismus i stres mají dopad nejen na naši imunitu. Jsou spoluodpovědné za vznik i léčbu tzv. psychosomatických nemocí.

Tak jako vyčerpání, úzkost, strach, zlost, nenávist, závist atd. působí v organismu kyselinotvorně, tak naopak štěstí, radost, láska, smích, spánek atd. působí zásadotvorně, tzn., že přispívají ke zdraví duše i těla.

Faktory, jež ovlivňují naše zdraví, jsou dle WHO z 50-70 % styl života, z 20 % biologická dědičnost, z 20 % prostředí a pouze z 10 % lékařská péče. Záleží tedy především na nás, zda a jakým způsobem budeme o zdraví pečovat či znovu usilovat.

„Neohlížejte se smutně za minulostí, už se nevrátí. Raději moudře využijte přítomnosti. To je správná cesta.“
H. W. Longfellow